Odškodnění zdarma
Úrazy pracovní i nepracovní, dopravní nehody

Zajistíme pro Vás bezplatné

- odškodnění úrazů z dopravních nehod, úrazů pracovních i nepracovních včetně sportovních i nemocí z povolání, nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, pokud nehodu nezavinil výlučně jen on sám, ať už jde o řidiče či jeho spolujezdce, motocyklistu, chodce či cyklistu, chodce či účastníka nehody hromadné,

- zvýšení bolestného i odškodnění trvalých následků v řádu násobků, vyplácení doživotních rent,

- právní ošetření Vašich pracovněprávních vztahů (neplatnost výpovědi apod.),

- posouzení právní odpovědnosti z dalších majetkových i nemajetkových škod (újma na osobnostních právech) a vymáhání náhrady proti škůdcům a pojišťovnám. 

- soudíte se už marně několik let? Zajistíme Vám odškodnění újmy za průtahy v řízení,

!!! Žádejte od škůdců a pojišťoven úplné odškodnění !!!


Neštěstí nechodí po horách, ale, jak známo, po lidech.

A úrazy k takovým neštěstím rozhodně patří. Málokdo z nás se úrazům, a to i vážnějším, či dokonce velmi vážným, během svého života vyhne. Když už se mi něco takového přihodí, přijde čas, ať už během léčení, či po jeho skončení, přemýšlet i o tom, zda mi nenáleží odškodnění za škodu úrazem mi způsobenou. Odškodnění však lze získat v určitých případech i za škodu způsobenou nemocí.
Důležité je vědět, že některé nároky (typicky odškodnění za ztížení společenského uplatnění, /tzv. trvalé následky/) může odškodnit jen a jen soud (zvýšení odškodnění v mimořádných případech "hodných zvláštního zřetele"). Pojišťovny se z pochopitelných důvodů při odškodňování "drží při zemi" a obvykle se příliš nesnaží informovat poškozeného o tom, co by mohl získat, kdyby se kvalifikovaně (prostřednictvím specialistů) bral o svá práva. Takže když v důsledku dopravní nehody nebudete třeba již moci v budoucnu jezdit na kole, lézt po skalách, či se věnovat zahrádkaření, je velmi pravděpodobné, že soud Vám přiřkne odškodnění vyšší, a to i několikanásobně, než Vám jej v mimosoudním řízení uhradila pojišťovna, pokud se na něj ovšem žalobou vůbec obrátíte. Takto získané sumy mohou být i násobky toho, čím jste byli odškodněni v mimosoudních řízeních.

Vigilantibus iura scripta sunt

Nechť si každý střeží svá práva 

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .